Mese: Gennaio 2012

Mummu Avanzato 7 – Corso di fotografia digitale avanzato

Calendario del Corso di fotografia digitale
AVANZATO 7
Mummu Academy

Martedì 06 Marzo 2012 20,30 – 23,30 Aula Mummu
Martedì 13 Marzo 2012 20,30 – 23,30 Studio fotografico – Still life

Martedì 20 Marzo 2012 20,30 – 23,30 Aula Mummu
Martedì 27 Marzo 2012 20,30 – 23,30 Studio fotografico – Ritratto

Martedì 31 Marzo 2012 10,00 – 13,00 Uscita Basilica San Lorenzo Firenze – Reportage
Martedì 03 Aprile 2012 20,30 – 23,30 Aula Mummu

Docente
Lorenzo Michelini
Fotografo
www.lorenzomichelini.it

Mummu Base 10 – Calendario corso di fotografia digitale

Calendario corso di fotografia digitale
BASE 10
Mummu Academy

Sabato 3 Marzo 14,00 – 17,00 Aula Mummu Academy
Sabato 10 Marzo 14,00 – 17,00 Aula Mummu Academy
Sabato 17 Marzo 14,00 – 17,00 Aula Mummu Academy
Sabato 24 Marzo 14,00 – 17,00 Aula Mummu Academy
Sabato 31 Marzo 14,00 – 17,00 Uscita fotografica – Biblioteca Nazionale
Sabato 7 Aprile 14,00 – 17,00 Aula Mummu Academy

Docente
Lorenzo Michelini
Fotografo
www.lorenzomichelini.it

Torna su